Granice: Literatura, architektura, społeczeństwo

Pod hasłem „Granice” powstały trzy bloki tematyczne poświęcone zagadnieniu literatury, społeczeństwa oraz architektury. Projekt został zrealizowany w roku 2021 w ramach programu Partnerstwo dla Książki, dofinansowany z budżetu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Granice jako hasło w obrębie literatury zajmuje się wychodzeniem poza utarte schematy. Cel stanowi przyjrzenie się czy i ewentualnie w jaki sposób autorzy obecnie eksperymentują z formą, treścią. Czy i co daje ta zabawa czytelnikom. Czy język współczesnej narracji jest zrozumiały, czy tworzy hermetyczny świat? Na ile debiutujący pisarze mają odwagę zaproponować swój głos, na ile jest to dołączanie do zastanego chóru? Z kolei na ile uznani twórcy wychodzą poza wypracowany schemat?


Granice jako hasło społecznych podziałów, konfliktów geopolitycznych; Celem jest przyjrzenie się zagadnieniom kryzysu uchodźczego, protestom na Białorusi, kryzysowi klimatycznemu, rosnącym różnicom, a co za tym idzie granicom światopoglądowym wewnątrz państw europejskich.

Granice jako hasło wizualne, estetyczne: poruszenie kwestii związanych z aktualnym stanem projektowania urbanistycznego, wyglądu miast, projektowania pod kątem mieszkańców, świadomego kształtowania przestrzeni.