W okresie od września do grudnia 2019 zrealizujemy 12 spotkań w kontekście tematu „podróż”.

Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach:


– 3 spotkania literackie, podczas których zostanie poruszone zagadnienie podróży z perspektywy takich gatunków literackich jak reportaż czy beletrystyka.

– 3 wykłady naukowe oparte o zagadnienie „wędrówki umysłu”

– 3 wykłady filozoficzne.Spotkania te będą w swobodny sposób nawiązywać do postrzegania podróży jako bodźca, którym kierujemy się aby odkrywać i poznawać nieznane rejony umysłu oraz samoświadomości.

– 3 spotkania humanistyczne – łączące perspektywę historyczną i literacką.

W rezultacie projekt w sposób szczegółowy i wielopłaszczyznowy poruszy zagadnienie podróży zarówno w kontekście literatury, jak i nauki. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję obcować z uznanymi pisarzami, naukowcami oraz filozofami.
Projekt jest kontynuacją cyklu „czas w literaturze, filozofii i nauce”.
Dofinansowano z Funduszu Promocji Kultury ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Projekt grafik : Anna Skoczeń.