• W okresie od września do grudnia 2019 zrealizujemy 12 spotkań w kontekście tematu „podróż”.

  Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniach:


  – 3 spotkania literackie, podczas których zostanie poruszone zagadnienie podróży z perspektywy takich gatunków literackich jak reportaż czy beletrystyka.

  – 3 wykłady naukowe oparte o zagadnienie „wędrówki umysłu”

  – 3 wykłady filozoficzne.Spotkania te będą w swobodny sposób nawiązywać do postrzegania podróży jako bodźca, którym kierujemy się aby odkrywać i poznawać nieznane rejony umysłu oraz samoświadomości.

  – 3 spotkania humanistyczne – łączące perspektywę historyczną i literacką.

  W rezultacie projekt w sposób szczegółowy i wielopłaszczyznowy poruszy zagadnienie podróży zarówno w kontekście literatury, jak i nauki. Uczestnicy spotkań będą mieli okazję obcować z uznanymi pisarzami, naukowcami oraz filozofami.
  Projekt jest kontynuacją cyklu „czas w literaturze, filozofii i nauce”.
  Dofinansowano z Funduszu Promocji Kultury ze środków Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Projekt grafik : Anna Skoczeń.

 • Już po raz drugi księgarnia De Revolutionibus ma możliwość realizować spotkania autorskie oraz wykłady naukowe dzięki wsparciu finansowemu Miasta Kraków.

  Zapraszamy na cykl spotkań w ramach partnerstwa w projekcie „Krakowskie księgarnie na medal”.

  W tym roku w okresie od maja do grudnia zrealizujemy dwa projekty tematyczne.

  Projekt I: Przestrzeń
  W ramach projektu odbędzie się 5 spotkań.

  Wydarzenia będą nawiązywały do zagadnienia przestrzeni w rozumieniu architektonicznym, reportażowym oraz z zakresu sztuki. Wszystkie spotkania będą miały za zadanie promocję księgarni oraz wzbogacenie oferty kulturalnej miasta.

  Projekt II : Wyobrażenia.
  W ramach projektu odbędzie się 5 spotkań. Tematyka spotkań ma na celu przybliżenie kierunku w literaturze oraz sztuce jakim jest surrealizm a także poruszenie zagadnienia wyobraźni i jej roli w literaturze oraz nauce. Spotkania odbędą się w rozróżnieniu na wydarzenia literackie oraz naukowe. Przewidziane są wykłady filozoficzne min. dr Mateusza Hohola, spotkanie z Mateuszem Pakułą reżyserem teatralnym oraz spotkania literackie min. z Jakubem Kornhauserem.